Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.    Met ingang van 1 januari 2019 is er een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor vijfenveertigplussers om zelf het regie te hebben over het verloop van hun loopbaan. Deze regeling genaamd ‘’het Ontwikkeladvies’’ houdt in dat loopbaanadviseurs een subsidie aan kunnen vragen van 600 euro wanneer zij een ontwikkeladvies geven aan werkende vijfenveertigplussers.

    Daarnaast is voor loopbaanadviseurs ook mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het opleiden van leidinggevenden om een ontwikkeladvies te kunnen geven binnen zijn of haar organisatie. Voor één leidinggevende is er een subsidie beschikbaar van 300 euro, wanneer er een groepstraining wordt gegeven aan 3 tot 10 leidinggevenden is er een subsidie beschikbaar van 900 euro.

    Deze regeling heeft als doel om ziekte en werkloosheid bij vijfenveertigplussers te voorkomen. Dit wil de overheid bereiken door inzicht te geven in de mogelijkheden en toekomstperspectief van deze doelgroep, zodat zij werkend de pensioenleeftijd zullen bereiken.