Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.    Sociale Zekerheid

    De sociale zekerheid is een vangnet voor individuen of gezinnen die tijdelijk of voor een langere periode niet in staat zijn om voldoende inkomsten te genereren. Denk aan de werkloosheidwet (WW) die er voor zorgt dat een individu bij ontslag nog voldoende inkomsten heeft om in de dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Of de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) uitkering die ingaat wanneer een individu door ziekte niet of niet volledig in staat is om te werken. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die onder de sociale zekerheid vallen.