Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.    Binnen drie maanden regeling aanvragen

    Tot en met 2017 konden vele regelingen door externe bureaus met terugwerkende kracht aangevraagd worden, maar aan die periode is nu een einde gekomen. Met de intrede van de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) is het voor een aantal regelingen NIET meer mogelijk om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op subsidies en (premie)regelingen.
    U dient binnen drie maanden na indiensttreding van een nieuwe medewerker te weten of er subsidies en (premie)regelingen mogelijk zijn. Deze dient u ook binnen deze 3 maandstermijn aan te vragen. Doet u dit niet tijdig, dan vervallen deze premieregelingen voor de gehele periode. Hierdoor kunt u tot wel € 18.000 per aanvraag mislopen.