Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.    Wet Verbetering Poortwachter

    Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De werkgever heeft in het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer. Wanneer alle stappen niet juist zijn doorlopen kan de werkgever een boete krijgen omdat er niet voldoende aan re-integratie is gedaan.