Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  Voorkom sanctiesVerzuimproces correct ingerichtBespaar op uw verzuim

  Onnodige kosten voorkomen bij ziekteverzuim

  Is het ziekteverzuimproces binnen uw bedrijf goed vastgelegd? Vaak zien we bij organisaties dat het proces rondom verzuim geen prioriteit heeft. Dit is niet gek, aangezien er bij het runnen van een organisatie al genoeg komt kijken. Toch is het wel degelijk van belang om het proces goed in kaart te brengen en te toetsen aan nieuwe wetgeving. Zo voorkomt u onnodige kosten en sancties bij ziekteverzuim.

  Stappenplan bij ziekteverzuim

  Bij langdurige ziekte van een medewerker dient u als werkgever een stappenplan te doorlopen. Dit stappenplan is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Voldoet uw organisatie niet tijdig en volledig aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter? Dan volgt er een loonsanctie bij het aanvragen van de WGA uitkering voor de zieke werknemers. Een loonsanctie betekent dat de werkgever in plaats van twee jaar, maximaal drie jaar het loon moet door betalen van deze werknemers. Pas daarna kan de WGA uitkering voor de zieke werknemers ingaan.

  Stappen ziekteverzuim Finaal Adviesgroep

  Uit cijfers van het UWV blijkt dat het percentage loonsancties is gestegen van 9,04% in 2016 naar 12,26% in 2017. Om een loonsanctie te voorkomen is het onder andere van belang het stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter goed in het verzuimproces op te nemen. Finaal Adviesgroep heeft een specifieke dienstverlening ontwikkeld om organisaties hierbij te helpen. Door middel van een uitgebreide bedrijfsanalyse wordt de toepassing van de juiste wet en regelgeving omtrent verzuim van het begin tot het eind gemonitord.

  De Risicoanalyse ziekteverzuim van Finaal Adviesgroep

  Onze dienstverlening bestaat uit twee onderdelen. We starten met het analyseren van het huidige verzuimproces. Dit doen we door op locatie te spreken met medewerkers die binnen uw organisatie hiervoor verantwoordelijk zijn. We brengen in kaart welke stappen een zieke medewerker moet doorlopen en of dit overeenkomt met de eisen waaraan een verzuimproces volgens het UWV moet voldoen.

  Vervolgens controleren we bij medewerkers die langer dan 42 weken ziek zijn of de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter op een juiste wijze, tijdig en volledig zijn doorlopen. Ook maken we een financiële analyse met de risico’s voor zowel werkgever als werknemer bij een eventuele instroom in de WGA. Als resultaat ontvangt de werkgever een compleet rapport met inzicht in alle knelpunten, financiële risico’s en adviezen om loonsancties vanuit UWV te voorkomen.
  Duidelijk inzicht krijgen in het verzuimproces binnen uw organisatie en dus onnodige kosten bij ziekteverzuim voorkomen? Neem dan nu contact op met één van onze verzuimadviseurs. Dit kan telefonisch of via ons contactformulier. Wij staan u graag te woord.

  Let op, heeft uw bedrijf meer dan 20 werknemers? Een hoog verzuim leidt tot een hoge WGA premie, lees hier hoe u onnodige WGA kosten kunt voorkomen.