Tel: 088 - 297 11 00
Neem contact op
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  MKB-bedrijven kunnen vanaf maart subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

  Om scholingsmaatregelen te bevorderen subsidieert de overheid:

  • Het doorlichten van uw onderneming met als doel een opleiding- of ontwikkelingsplan op te stellen waaruit de scholingsbehoefte van uw personeelsleden blijkt;
  • Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkelingsadviezen voor de individuele en collectieve werknemers van uw onderneming;
  • Het helpen bij het opstellen en invoeren van plannen om werknemers te stimuleren hun kennis en vaardigheden tijdens hun werk verder te ontwikkelen;
  • Het – onder voorwaarden – subsidiëren van praktijkleerplaatsen.

  Voor toepassing van de subsidie worden de ondernemers in drie groepen verdeeld, namelijk:

  1. Kleine mkb-bedrijven: zij hebben minder dan 50 werknemers en een omzet die lager is dan 10 miljoen euro. De subsidie bedraagt hier 80% van de kosten samenhangende met de bovenstaande activiteiten;
  2. Daarnaast de middelgrote bedrijven: zij hebben maximaal 250 werknemers en een omzet tot 50 miljoen euro. De subsidie bedraagt hier 60% van de kosten samenhangende met de bovenstaande activiteiten;
  3. Ten slotte zijn er nog de samenwerkingsverbanden. Dit zijn twee of meer mkb-bedrijven eventueel in combinatie met bijvoorbeeld een werkgevers- of branchevereniging. De subsidie bedraagt hier 60% van de kosten samenhangende met de bovenstaande activiteiten

  Let op; Voor alle subsidieaanvragers geldt een instapsubsidie van € 5.000. Lagere bedragen worden dus niet vergoed. Het budget is beperkt (48 Miljoen), wordt achteraf verstrekt. Wanneer de fondsen zijn uitgeput, wordt er geen subsidie meer verstrekt, op=op.

  Geïnteresseerd? Ondersteuning nodig of meer informatie inwinnen?

  Neem dan contact met ons op!